Tag: լապտերիկներ

Kiddoturf Thumbnail Image 6978

Լապտերիկներ թղթից

Սովորենք պատրաստել լապտերիկներ՝ տունը տոնական օրերին զարդարելու համար. Այսպիսի գեղեցիկ լապտերիկներ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է գունավոր թուղթը բաժանել միևնույն երկարության ...

Կարդացեք նաև