Tag: ինքդ

Աստղեր թղթից

Աստղեր թղթից

Պատրաստենք գեղեցիկ տարածական աստղ թղթից։  Այս աստղը կդառնա ոչ միայն գեղեցիկ զարդ ամանորի տոնածառի համար, այլ նաև դրանցով կարելի է ...

Kiddoturf Thumbnail Image 9117

Վարդեր բամբակյա շերտերից

Սիրելի երեխաներ, ձեզ ենք ներկայացնում բամբակյա շերտերից վարդեր պատրաստելու եղանակը։ Այն գեղեցիկ նվեր կդառնա ձեր մայրիկներին, տատիկներին ու սիրելի քույրիկներին։ ...

Աղվեսիկի դիմակ

Աղվեսիկի դիմակ

Դիմակը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել ֆայլերը, որոնք թաքնված են նկարների տակ. սեղմեք նկարի վրա և կբացվի մեծ ֆայլը։ Սև ...

Կարդացեք նաև