Tag: ժամ

Սովորում ենք օգտվել ժամացույցից

Սովորում ենք օգտվել ժամացույցից

 Ժամացույցը օրվա որոշակի ժամանակը որոշելու համար նախատեսված սարք է։ Այսօր Փոքրիկ.am կայքը կօգնի երեխաներին սովորել օգտվել ժամացույցից։ 1. Ժամացույցի սլաքներն ունեն տարբեր երկարություն։ ...

Կարդացեք նաև