Tag: թվեր

Տեղադրիր թվերը

Տեղադրիր թվերը

Անհրաժեշտ է թվերը տեղադրել վանդակներում այնպես, որպեսզի նրանք թե ուղղահայաց, թե հորիզոնական շարքերում չկրկնվեն։ 1. Տեղադրիր 2-ից 5 թվերը. 2. ...

Կարդացեք նաև