Tag: թուղթ

Կարապ թղթից

Կարապ թղթից

Պատրաստենք կարապ թղթից։ Կարապի շաբլոնը ամբողջական չափով ներբեռնելու համար սեղմեք նկարի վրա։  Կարապի պատրաստման ընթացքը նկարագրված է տեսանյութում. https://youtu.be/ulj8TUOOLtY   ...

Տոնածառ թղթից

Տոնածառ թղթից

Այս հոդվածում միասին կպատրաստենք տոնածառ, որով կարող ենք զարդարել տոնական սեղանը, ծաղկամանները և այլն։ https://youtu.be/VNikvTZ02uE

Ձուկ թղթից

Ձուկ թղթից

Պատրաստենք ձուկ թղթից։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր թղթեր, մկրատ, սոսինձ, սև մատիտ կամ ֆլոմաստեր։ 1. Վերցնում ենք թղթի մեկ քառորդը։ 2. ...

Օրիգամի «Ճուտիկ»

Օրիգամի «Ճուտիկ»

Միասին պատրաստենք օրիգամի «ճուտիկ»։ Անհրաժեշտ են՝ դեղին քառակուսի թուղթ, գունավոր մատիտներ։   1. Անկյունագծով ծալիր թուղթը, ապա բացիր այն։ 2. ...

Թղթե զամբյուղ

Թղթե զամբյուղ

Միասին պատրաստենք զամբյուղ փոքրիկ նվերների, ծաղիկների կամ խաղալիքների համար։ Անհրաժեշտ են՝ ստվարաթղթե տուփ, 3 երանգի կրեպ-թուղթ, բարակ ստվարաթուղթ (կրեպ-թղթերից որևէ ...

Ապլիկացիա «Կատու»

Ապլիկացիա «Կատու»

Երկրաչափական պատկերներից պատրաստենք կատու։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր կամ սպիտակ թուղթ, մատիտներ, մկրատ, սոսինձ։ Գունավոր թղթից կտրատում ենք հետևյալ դետալները. կամ նույն ...

Հրեշտակ թղթից

Հրեշտակ թղթից

Սովորենք պատրաստել հրեշտակ թղթից։ Անհրաժեշտ են. A4 չափի թղթի կեսը, սոսինձ, մկրատ, թել, փայտից կլոր ուլունք։ 1. A4 (գրասենյակային չափսի) ...

Page 1 of 7 1 2 7

Կարդացեք նաև