Tag: թիթեռ

Ապլիկացիա «Թիթեռնիկ»

Ապլիկացիա «Թիթեռնիկ»

Այսօր գունավոր թղթերից կկատարենք ապլիկացիա՝ թիթեռնիկ։ Անհրաժեշտ են՝ գրասենյակային թուղթ, որի վրա կսոսնձվի թիթեռը, գունավոր թղթեր, գունավոր ամսագրերի թղթեր, սոսինձ։ ...

Թիթեռների մասին

Թիթեռների մասին

Մեզնից ո՞վ չի հիացել ծաղկից ծաղիկ թռչող թիթեռներով։ Հին դարերում թիթեռնիկին անվանել են թռչող ծաղիկ, քանի որ այն ծաղկի պես գեղեցիկ ...

Ինչպես նկարել թիթեռ

Ինչպես նկարել թիթեռ

Սովորենք նկարել թիթեռ։ Անհրաժեշտ են՝ սպիտակ թուղթ, սև հասարակ մատիտ, գունավոր մատիտներ և ռետին։ Հետևեք բերված քայլերին և կրկնեք դրանք։

Թիթեռ քվիլլինգ մեթոդով

Թիթեռ քվիլլինգ մեթոդով

Քվիլլինգ մեթոդով պատրաստված թիթեռները գեղեցիկ տեսք կհաղորդեն ցանկացած կանաչ տարածքի՝ լինի դա արհեստական ծաղկեփունջ թե բնական սենյակային բույս։ Գեղեցիկ թիթեռներ ...

Կարդացեք նաև