image_print

Tag: թիթեռ

Ապլիկացիա «Թիթեռնիկ»

Այսօր գունավոր թղթերից կկատարենք ապլիկացիա՝ թիթեռնիկ։ Անհրաժեշտ են՝ գրասենյակային թուղթ, որի վրա կսոսնձվի թիթեռը, գունավոր թղթեր, գունավոր ամսագրերի թղթեր, սոսինձ։ ...

Թիթեռների մասին

Մեզնից ո՞վ չի հիացել ծաղկից ծաղիկ թռչող թիթեռներով։ Հին դարերում թիթեռնիկին անվանել են թռչող ծաղիկ, քանի որ այն ծաղկի պես գեղեցիկ ...

Ինչպես նկարել թիթեռ

Սովորենք նկարել թիթեռ։ Անհրաժեշտ են՝ սպիտակ թուղթ, սև հասարակ մատիտ, գունավոր մատիտներ և ռետին։ Հետևեք բերված քայլերին և կրկնեք դրանք։

Թիթեռ քվիլլինգ մեթոդով

Քվիլլինգ մեթոդով պատրաստված թիթեռները գեղեցիկ տեսք կհաղորդեն ցանկացած կանաչ տարածքի՝ լինի դա արհեստական ծաղկեփունջ թե բնական սենյակային բույս։ Գեղեցիկ թիթեռներ ...

Նոր հոդվածներ

Նկարչություն կետերով

Առաջադրանքը նախատեսված է փոքր և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Առաջադրանքի օգնությամբ կզարգանա երեխայի տեսողական հիշողությունը, երևակայությունն ու մանր մոտորիկան։ Անհրաժեշտ...

Կարդալ

Պատահական հոդված

Երեք ֆոկուս

Ինչո՞վ է երեխան տարբերվում մեծահասակից։ Նրանով, որ փոքրիկը հավատում է հրաշքներին։ Իսկ ինչքա՞ն երջանիկ կլինի փոքրիկը, երբ ինքը դառնա հրաշագործ...

Կարդալ