Tag: ընկերանալ

Սովորում ենք ընկերանալ

Սովորում ենք ընկերանալ

Երեք տարեկանից սկսած յուրաքանչյուր երեխայի մոտ սկսում է դրսևորվել տարեկիցների հետ շփման անհրաժեշտություն: Եթե մինչ այդ, այգում խաղալիս` երեխան առավել ...

Կարդացեք նաև