Tag: զարդ

Հրեշտակ թղթից

Հրեշտակ թղթից

Սովորենք պատրաստել հրեշտակ թղթից։ Անհրաժեշտ են. A4 չափի թղթի կեսը, սոսինձ, մկրատ, թել, փայտից կլոր ուլունք։ 1. A4 (գրասենյակային չափսի) ...

Ընտանեկան փաթիլներ

Ընտանեկան փաթիլներ

Փոքրիկների նկարներով փաթիլները յուրահատուկ տեսք կհաղորդեն զարդարված տանը։ Այս փաթիլները պատրաստելու համար անհրաժեշտ են. գրասենյակային սպիտակ թուղթ, հաստ ստվարաթուղթ (օրինակ կոշիկի ...

Տոնածառ շղարշից

Տոնածառ շղարշից

Միասին պատրաստենք նուրբ ու շքեղ տոնածառ շղարշից։ Անհրաժեշտ են. շղարշ (tulle), շշի կափարիչ, երկար փայտիկ, մկրատ, թել-ասեղ, կանաչ ժապավեն, գունավոր ...

Ամանորի բացիկ

Ամանորի բացիկ

Պատրաստենք բացիկ՝ օգտագործելով տարբեր տեխնոլոգիաներ։ Բացիկը պատրաստելու համար անհրաժեշտ են. կանաչ երանգներով թղթեր, գրասենյակային սպիտակ թուղթ, ստվարաթուղթ (բացիկի հիմքը), սոսինձ, մկրատ, ...

Page 1 of 3 1 2 3

Կարդացեք նաև