image_print

Tag: եղջերու

Ռուդոլֆ եղնիկը ստվարաթղթե գլանակից

Պատրաստենք Սանտա Կլաուսի օգնական Ռուդոլֆին ստվարաթղթե գլանակից։ Անհրաժեշտ են՝ զուգարանի թղթի ստվարաթղթե գլան, մկրատ, ֆլոմաստեր, անձեռոցիկ կամ բամբակ, սոսինձ։ 1. ...

Փափուկ խաղալիք. «Ձմեռ Պապիկ սահնակով»

Պատրաստենք Ձմեռ Պապիկին սահնակով և եղջերուներով։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր թաղիքե կտորներ,  լցոն (բամբակ կամ սինտեպոն), թել, ասեղ, մկրատ։ Ներբեռնեք շաբլոնը ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված