image_print

Tag: դեմք

Օրիգամի «Դեմք»

Սովորենք պատրաստել աղջկա և տղայի դեմքեր՝ օրիգամի տեխնոլոգիայով։ Պատրաստման եղանակը դիտեք տեսանյութում։ https://www.youtube.com/watch?v=KvZcVQZ1bgM Առաջարկում ենք այցելել Sencho.tv յութուբյան ալիք և ...

Լրացրու նկարը

Ներբեռնեք, տպեք և երեխային տվեք այս գլխի ուրվագծերը։ Երեխան պետք է լրացնի դեմքերը՝ աչքերի, բերանի միջոցով դրանց հաղորդելով տարբեր հուզական արտահայտություններ։  

Նոր հոդվածներ

Նկարչություն կետերով

Առաջադրանքը նախատեսված է փոքր և նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Առաջադրանքի օգնությամբ կզարգանա երեխայի տեսողական հիշողությունը, երևակայությունն ու մանր մոտորիկան։ Անհրաժեշտ...

Կարդալ

Պատահական հոդված