Tag: դեկոր

Զատիկի դեկոր

Զատիկի դեկոր

«Զատիկ»-ն այն տոներից է, որին անհամբերությամբ սպասում են երեխաները։ Իրենց ձեռքվ աճեցրած կանաչ ծածկույթը, բազմերանգ ձվերի խաղը երեխաների ամենասիրելի պահերից ...

Կարդացեք նաև