1

Գրչատուփ

0Բավական է այս գեղեցիկ ժապավենով փաթաթված գրչատուփը բացեք, ձեր առջև կհայտնվեն իրար կողք կոկիկ դասավորված մատիտներն ու գրիչները։

Անհրաժեշտ է.

Մանր ալիքավոր ստվարաթուղթ (30×19սմ), մոտ 3սմ լայնությամբ գունավոր ժապավեն՝ 1.5մ երկարությամբ, գրասենյակային դանակ, մկրատ, մատիտ, քանոն, ռետին։

1. Ստվարաթղթի պատրաստումը.
Ստվարաթղթի հարթ մակերեսի վրա երկար կողմից 8 սմ հեռավորության վրա քանոնի օգնությամբ գիծ գծեք, ապա դրանից 3սմ հեռավորության վրա ևս մեկ հորիզոնական գիծ տարեք։ Այդ գծերի արանքներում գծեք անցքերի տեղերը և գրասենյակային դանակի օգնությամբ անցքերը բացեք։ Վերջում ռետինի օգնությամբ ջնջեք մատիտի հետքերը։
Անցքերի տեղերը նշելու համար ուղղանկյան լայն կողքից 2սմ հեռավորության վրա գծեք առաջին հատվածը, ապա հատվածների հեռավորությունը պետք է լինի 1, 0.5, 1, 0.5, … ։ Բերված օրինակում բացված անցքերը թույլ են տալիս տեղավորել 16 մատիտ։ Ստվարաթղթի երկրարությունը մեծացնելով կարող եք գրչատուփի տարողունակությունը ևս մեծացնել։

01_wm

2. Ժապավենը.
Գրասենյակային դանակի սայրի օգնությամբ ժապավենը մտցրեք անցքերի մեջ՝ ալիքների կողմից ժապավենի արանքում մատիտներ տեղավորելով, որպեսզի նշեք մատիտի չափը։ ։ Աստիճանաբար մինչև վերջ անց կացրեք ժապավենը, մինչև հասնեք վերջին անցքին։

02_wm

3. Աշխատանքի վերջը.
Երբ ժապավենը բոլոր անցքերով անցած կլինի, ստվարաթուղթը հարթ կողմով շուռ տվեք դեպի ձեզ, և ժապավենը կրկին անգամ գրասենյակային դանակի օգնությամբ մտցրեք եզրից 13.5սմ հեռավորության վրա գտնվող անցքի միջով, որպեսզի գրչատուփը կապվելու հնարավորություն ունենա։

03_wm

Գրչատուփը պատրաստ է.

00_wm