Tag: գրչատուփ

Գրչատուփ

Բավական է այս գեղեցիկ ժապավենով փաթաթված գրչատուփը բացեք, ձեր առջև կհայտնվեն իրար կողք կոկիկ դասավորված մատիտներն ու գրիչները։ Անհրաժեշտ է. ...

Կարդացեք նաև