image_print

Tag: Գրիմ

«Հենզելն ու Գրետելը»

Փոքրիկ.am կայքը ներկայացնում է Գրիմ Եղբայրների «Հենզելն ու Գրետելը» հեքիաթի անիմացիոն մուլտֆիլմը։ https://poqrik.am/wp-content/video/Henzel%20Gretel.webm

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված

Միացնել կետերը

Թվերի տակ թաքնվել են տարբեր պատկերներ։Ներբեռնեք նկարը, տպեք այն։ Միացրեք կետերը հերթականությամբ, գունազարդեք և տեսեք, թե ի՞նչ է թաքնված նկարում։

Կարդալ