Tag: գունավոր

Ապլիկացիա «Նավակ»

Ապլիկացիա «Նավակ»

Գունավոր թղթերից պատրաստենք նավակ։ Անհրաժեշտ են՝ գունավոր թղթեր, սպիտակ թուղթ, սոսինձ, մկրատ, քանոն, գունավոր մատիտներ։ Գունավոր թղթերից կտրում ենք հետևյալ ...

Աստղիկներ թղթից

Աստղիկներ թղթից

Գունավոր թղթից պատրաստվող աստղիկները կարող են շատ գեղեցիկ զարդարել տունն ու տոնածառը։ Այսպիսի աստղիկներ պատրաստելը բավականին հեշտ է և շատ քիչ ...

Ձնեմարդ թղթից

Ձնեմարդ թղթից

Սովորենք պատրաստել շատ գեղեցիկ ձնեմարդ թղթից։ Անհրաժեշտ են. 3 հատ սպիտակ գրասենյակային և գունավոր թղթեր, սոսինձ, մկրատ, ստեպլեր։ 1. Սպիտակ ...

Տոնական շղթաներ

Տոնական շղթաներ

Այս հոդվածում կներկայացնենք տարբեր նյութերից սարքված շղթաների պատրաստման եղանակները. 1. Ամենապարզ շղթան՝ գունավոր թղթից. Գունավոր թղթերից կտրատում ենք երիզներ մոտ ...

Կարդացեք նաև