Tag: բուտերբրոդ

Ուրախ շաշկի

Ուրախ շաշկի

Թե կարող ես, կեր հակառակորդի «քարերը», իսկ հետո նաև նրա խաղադաշտը։ Անհրաժեշտ է՝ քառակուսի հացի շերտ, 2 կտոր տարբեր գույնի ...

Թրթուր սենդվիչներից

Թրթուր սենդվիչներից

Ապխտած մսով, պանրով ու բանջարեղեններով պատրաստված բուտերբրոդներով (սենդվիչներով) կարելի է ստանալ գեղեցիկ թրթուր։ Գեղեցիկ ափսեի մեջ տեղադրելով թրթուրը, կբացվի երեխայի ...

Կարդացեք նաև