Tag: բացիկներ

Քվիլլինգ սանրի վրա

Քվիլլինգ սանրի վրա

Երբեմն որպես քվիլլինգի գործիք հանդես է գալիս սանրը։ Սանրի վրա քվիլլինգի տեխնիկայով պատրաստենք գեղեցիկ ծաղիկներ։ Անհրաժեշտ է՝ թղթե գունավոր երիզներ ...

Կարդացեք նաև