1

Աքաղաղ պլաստիլինից

tumbՊլաստիլինից ծեփենք աքաղաղ։

Անհրաժեշտ են գունավոր պլաստիլիններ։

1. Մարմինն ու կատարը
ա) Պատրաստեք 3փոքրիկ կարմիր գունդ կատարի համար և 1 դեղին մեծ գունդ։

1_1
բ) Դեղին գնդից պատրաստեք հաստ գլան ու նրան ձվի տեսք հաղորդեք։

1.1_1
գ) 3 կարմիր գնդերը միացրեք իրար ու դրանք ամրացրեք մարմնի վրա, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

1.2_1

2. Աչքերն ու կտուցը
ա) Պատրաստեք 2 փոքր սպիտակ գունդ (աչքերը), 2 ավելի փոքր սև կետիկներ (բբերը) և 1 նարնջագույն գունդ։

2_1
բ) Սև բբերն ամրացրեք աչքերի կենտրոնում։ Նարնջագույն գնդից պատրաստեք փոքր-ինչ սրված ծայրերով գլան։

2.1_1
գ) Ստացված նարնջագույն գլանը ծալեք և կստանաք կտուցը։

2.2_1
դ) Ստացած աչքերն ու կտոցն ամրացրեք աքաղաղքի գլխին։

2.3_1

3. Թևերը
ա) Խոշոր ոլոռի չափով 2 կանաչ գունդ պատրաստեք։

3_1բ) Այդ գնդերից 2 հաստ գլան սարքեք։

3.1_1
գ) Գլանները տափակեցրեք (կստացվեն թևերը)։

3.2_1դ) Ստացված պատրաստվածքները ծայրերը փոքր-ինչ դեպի վեր թեքեք։

3.3_1ե) Ամրացրեք թևերը աքլորի մարմնին։

3.4_1

4. Պոչը
ա) Պատրաստեք փոքրիկ ոլոռի չափով տարբեր գույների գնդեր։

4_1բ) Ստացված գնդերից պատրաստեք գլաններ։

4.1_1գ) Ստացված գլանները թեթևակի ծռեք և մի ծայրից ամրացրեք մեկը մյուսին։

4.2_1դ) Ստացված պոչը ամրացրեք աքաղաղի մարմնի հետին մասին։

4.3_1

5. Թաթերը
ա) Պատրաստեք 2 փոքր նարնջագույն գունդ՝ փոքր ոլոռի չափով։

5_1բ) Ստացված գնդերից պատրաստեք 2 հաստ գլան։

5.1_1գ) Գլանները տափակեցրեք սրածայր կոնի տեսք հաղորդելով դրանց։

5.2_1դ) Յուրաքանչյուր թաթի վրա ճեղքեր արեք, ինչպես ցույց է տրված նկարում։

5.3_1
ե) Ստացված թաթերն ամրացրեք աքաղաղքի մարմնին։

5.4_1