image_print

Tag: արդեն մեծ եմ ես

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված

Դաստիարակության 6 սխալ

Դաստիարակությունը պետք է խելամիտ լինի։ Եվ, այնուհանդերձ, ծնողները հաճախ ծայրահեղությունից ծայրահեղության են դիմում, արդյունքում թույլ տալով սխալներ, որոնք անդառնալի վնաս...

Կարդալ