Tag: ապրիլի 7

Ծաղիկ թղթից

Ծաղիկ թղթից

Թղթից պատրաստվող այս ծաղիկը կարելի է ամրացնել բացիկի կամ նվերի տուփի վրա։ Ծաղիկը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է գունավոր թուղթ, կարկին, ...

Կարդացեք նաև