Tag: աշուն

Տերևաթափ

Տերևաթափ

Ինչպե՞ս է սկսվում տերևաթափը Ծառին ոչ ոք չի ասում, թե երբ սկսի ցած թափել իր տերևները։ Բայց ահա, երբ գալիս ...

Ինչպես նկարել տերև

Ինչպես նկարել տերև

Սովորում ենք նկարել տերևներ։ Հետևեք բերված քայլերին և կրկնօրինակեք դրանք։ Վայրի խաղողի տերև. Նկարում ենք կաղնու տերև.   Նկարենք թխկու ...

Կարդացեք նաև