Tag: աղվես

Դատավոր աղվեսը

Դատավոր աղվեսը

(վրացական հեքիաթ) Կար չկար մի կապիկ կար, անդադար, ինչպես բոլոր կապիկները։ Նա իր քիթը միշտ մտցնում էր իրեն չվերաբերող գործերի ...

Kiddoturf Thumbnail Image 6339

Աղվեսի դիմակ

Աղվեսի դիմակի շաբլոնը երկու օրինակից է՝ գունավոր և սև ու սպիտակ՝ ինքնուրույն գունազարդելու համար։ Սեղմեք նկարի վրա և բեռնեք ֆայլերը։ ...

Աղվեսիկի դիմակ

Աղվեսիկի դիմակ

Դիմակը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել ֆայլերը, որոնք թաքնված են նկարների տակ. սեղմեք նկարի վրա և կբացվի մեծ ֆայլը։ Սև ...

Օրիգամի «Աղվես»

Օրիգամի «Աղվես»

Սովորենք պատրաստել աղվես՝ Անհրաժեշտ է՝ Քառակուսի նարնջագույն թուղթ, սև ֆլոմաստեր Պատրաստենք թուղթը՝ Թուղթն անկյունագծով ծալենք հավասար մասերի՝ Եվս մեկ անգամ ...

Կարդացեք նաև