Tag: շեղանկյուն

Տոնածառ թղթից

Պատրաստենք եղևնի կանաչ թղթերից։ Անհրաժեշտ են՝ կանաչ տարբեր երանգներով երկկողմանի գունավոր թղթեր,  մկրատ, սոսինձ, ստվարաթուղթ, մանր հուլունքներ՝ զարդարելու համար։ Գունավոր ...

Սովորենք պատկերները

  Սիրելի փոքրիկներ, այս խաղի միջոցով դուք կարող եք սովորել երկրաչափական պատկերները հայերեն.

Վերջին ավելացվածները

Website Security Test