Երեխաների համար, երեխաների մասին

խոսք

Խոսքի զարգացմանն ուղղված խաղեր և վարժություններ

«Երեխայի խելքը մատիկների մեջ է» Կարդալ

Կիսվել սոց. ցանցերում

Տրամաբանական առաջադրանք «Չորրորդն ավելորդ է»

Անհրաժեշտ է նկարներում բերված 4 առարկաներից ընտրել ավելորդը և բացատրել «ավելորդության» պատճառը։ Կարդալ

Կիսվել սոց. ցանցերում