Համակարգիչը մտապահել է քառանիշ թիվ, որի թվանշանները չեն կրկնվում (0-9 թվանշաններ)։ Խաղացողը պետք է ներմուծի չկրկնվող թվանշաններով որևէ քառանիշ թիվ, իսկ համակարգիչը, այդ թիվը համեմատելով իր պահածի հետ, կտեղեկացնի, թե քանի թվանշան է գուշակել և դրանցից քանիսն են ճիշտ դիրքերում։