տրամաբանություն | Երեխաների համար, երեխաների մասին